Procesele de tăiere şi încălzire

Tehnicile de tăiere termică cu fascicul laser, cu plasmă și cu oxigaz stau la baza multor procese industriale de fabricare a metalelor.

Laser cutting of stainless steel with nitrogen.

Tăierea cu laser

Tăierea cu laser este o tehnologie de ultimă generație utilizată în întreaga lume pentru tăierea de mare putere a metalelor și nemetalelor. Aplicațiile obişnuite includ tăierea pieselor și a tuburilor hidroformate, tăierea ultra-rapidă a foilor subțiri de tablă și tăierea materialelor cu secțiune groasă. Avantajele tăierii cu laser includ viteze de tăiere ridicate, nivel scăzut de uzură a sculelor și flexibilitate sporită.

Gaze pentru tăierea cu laser furnizate de Linde: Argon 4.6, Oxigen 3.5, Azot 5.0.

Three flame cutting,

Tăiere cu oxigaz

Oferim o gamă completă de gaze pentru tăierea cu oxigaz. Vă putem ajuta, în special, să vă maximizați productivitatea și să calitatea acetilenei în procesul de tăiere cu oxigaz. Beneficiile includ preîncălzirea rapidă, viteze ridicate de tăiere și tăieturi de înaltă calitate. Experții noștri vă pot ajuta, de asemenea, să vă optimizați parametrii operaţionali pentru a obține rezultate optime cu ajutorul analizelor de cost, echipamentelor şi serviciilor de management gaze de care aveți nevoie.

Gaze pentru tăierea cu oxigaz furnizate de Linde: Acetilenă, etenă 3.0, metan 2.5, propan, oxigen, hidrogen.

Plasma cutting,

Tăiere cu plasmă

Succesul tăierii cu plasmă constă în amestecul de gaze sau amestecuri de gaze plasmă corect. În funcție de aplicația individuală, puteţi folosi amestecuri de argon / hidrogen, azot, aer sau chiar oxigen și electrozi răciți cu apă, cu vârfuri de tungsten. Gazele secundare includ dioxid de carbon, azot și aer.
Oferta noastră include o gamă de gaze pure şi în amestec adaptate nevoilor de tăiere cu plasmă.

Gazele pentru tăierea cu plasmă furnizate de Linde: Argon 4.6, gaz de formare 95/5, gaz de formare 90/5, gaz de formare 85/5, metan 2.5, oxigen 3.5, azot 5.0, hidrogen 3.8, VARIGON ® H35, VARIGON ® He30.

Aveți o întrebare pentru experții noștri?