Grija pentru mediu

Nu numai că suntem într-un demers permanent de minimizare a amprentei de carbon a propriilor noastre operaţiuni din întreaga lume, ci şi furnizăm tehnologii şi gaze care să vă ajute pe dvs. şi clienţii dvs. să minimizeze – sau chiar să elimine – emisiile periculoase

Linde şi-a declarat angajamentul faţă de folosirea în mod responsabil a resurselor naturale, dezvoltarea de tehnologii curate şi înlocuirea substanţelor nocive cu alternative ecologice.

Planul intern de acţiune

În toate facilităţile noastre de producţie şi administrative din întreaga lume, căutăm permanent modalităţi prin care să minimizăm impactul operaţiunilor noastre asupra mediului. În Divizia de Gaze, urmărim progresul în acest domeniu raportând principalii indicatori de mediu.

Activităţile specifice includ:

- Certificarea amplasamentului, spre exemplu ISO 14001
- Măsuri de reducere a consumului de energie
- Reducerea emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră şi de alte emisii în aer
- Gestionarea deşeurilor
- Management ecologic al consumului de apă şi deversarea apelor uzate
- Reducerea consumului de materiale (metal, ambalaje).

Aici puteţi consulta mai multe informaţii despre proiectele noastre interne de protecţie a mediului.

Veninând în întâmpinarea clienţilor noştri

Gazele şi tehnologiile noastre vă ajută să vă atingeţi ţintele de mediu în numeroase moduri. Nu doar că vă ajutăm să vă optimizaţi procesele, dar şi furnizăm aplicaţii pentru a minimiza impactul direct şi indirect asupra mediului, rezultat din utilizarea produselor noastre. Descoperiţi exemple de aplicaţii şi soluţii care vă pot ajuta să implementaţi propriile politici de protecţie a mediului.Ai o întrebare legată de siguranță?