Viziunea şi politica noastră

Includerea viziunii noastre privind, Sănătatea, Siguranţa, Mediul şi Calitatea (SSMC) într-o politică ce serveşte intereselor clienţilor, angajaţilor şi partenerilor noştri, şi societăţii în ansamblu

Dacă vă număraţi printre clienţii sau partenerii Grupului Linde, vă puteţi aştepta la mai multe decât doar produsele şi serviciile potrivite la preţul potrivit. Avem şi sarcina de a ne asigura că operaţiunile noastre produc doar un impact minim sau niciun impact negativ asupra sănătăţii umane şi mediului. Ne-am încadrat simţul răspunderii în acest sens în politica noastră privind Sănătatea, Siguranţa, Mediul şi Calitatea (SSMC). Această politică include un cadru definitoriu pentru diferite instrumente şi procese care ne ghidează acţiunile de zi-cu-zi şi abordarea comercială, în general. Peste toate, ea integrează simţul răspunderii la nivel personal. Toţi şi fiecare angajat al Linde este responsabil individual şi împreună cu ceilalţi pentru atingerea standardelor noastre şi a aşteptărilor pe care le aveţi de la noi.

„SSMC este 100% din comportamentul nostru, 100% din timp” …

… atât în cadrul Linde... 


Una dintre pietrele de temelie ale politicii noastre SSMC este reducerea sau chiar eliminarea bolilor, rănirilor şi incidentelor ocupaţionale. Teoriile noastre fundamentale stipulează că toţi oamenii trebuie să

     - aibă un mediu de lucru sigur
     - înţeleagă şi să urmeze sistemele, procedurile şi conduita corecte şi
     - lucreze într-o organizaţie care demonstrează un spirit evident de lider şi care recompensează comportamentele corecte.

...cât şi în afara acesteia 

În egală măsură, ne aşteptăm ca oamenii care lucrează pentru companiile noastre partenere şi antreprenorii noştri să se poarte într-o manieră care să demonstreze grija pentru sănătate, siguranţă şi mediu se numără printre cele mai înalte priorităţi în orice moment.

Valorile SSMC sunt o parte organică şi intrinsecă a fiecărei decizii de investire şi recrutare, fiecărei deplasări în scop profesional şi vizită pe care o facem la faţa locului. Indiferent dacă lucrăm de acasă sau la birou, dezvoltăm sau fabricăm produse, sau le furnizăm către dvs., o mentalitate proactivă SSMC este integrată în fiecare verigă a lanţului nostru de valoare. Pentru bine nostru. Pentru binele dvs.

Descărcați

Politica HSE 2019

Ai o întrebare legată de siguranță?