Transportul în siguranță

Pentru că siguranţa este principala misiune în cadrul Linde, ne încurajăm clienţii să adopte practici complexe de transport. În ciuda angajamentului nostru declarat faţă de comunicarea şi punerea în practică a unor proceduri de transport în condiţii de siguranţă, buteliile de gaz sunt uneori transportate în vehicule necorespunzătoare. Din nefericire, acest lucru duce frecvent la incidente grave. Multe dintre acestea ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi respectat nişte reguli fundamentale de siguranţă.

1. Transportul gazelor în siguranță


Pericole pentru siguranță

Gazul se poate scurge în vehicul 
• Scurgerile de gaz într-un vehicul închis sunt periculoase și pot provoca incendii, explozii, otrăvire sau asfixiere.
• Scurgerile se pot produce din cauza unor robinete de butelii defecte sau deschise prin lovire sau a unor dispozitive reductoare de presiune.

Gazele lichefiate prezintă pericole suplimentare 
• Gazele lichefiate (de ex., oxigen lichid sau azot lichid), care se scurg prin supapele de siguranță sau din containere răsturnate, se evaporează rapid, generând o cantitate mare de gaz.
• Scurgerile de lichide criogenice pe metale, cum ar fi alte butelii, pot face ca acestea să devină casante și să se sfărâme.

Buteliile pot fi grele și dificil de manipulat 
• Majoritatea buteliilor de gaze pline cântăresc peste 25 kg și pot cântări chiar peste 100 kg.
• În timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare se pot produce vătămări din cauza căderii unor butelii și din cauza unei manipulări manuale incorecte.
• Pericolele suplimentare care pot apărea ca urmare a supraîncărcării vehiculului sau a unei încărcături neechilibrate sunt manipularea defectuoasă și capacitatea de frânare redusă a vehiculului.

Buteliile se pot deplasa în interiorul vehiculului 
• Cylinders can cause injury and damage if they can move while the vehicle is cornering or braking.
• Any unrestrained cylinder is a hazard.

Pericolele prezentate de gaze
• Etichetele indică pericolele prezentate de gazul conținut  și reprezintă singura modalitate de identificare cu certitudine a conținutului unei butelii sau unui container.


Păstrarea siguranței

Preveniți scurgerile de gaze 
• La încărcarea vehiculului, asigurați-vă că robinetul este închis și că nu există scurgere de gaz.
• Nu vă bazați pe regulatoare sau alte echipamente să închidă gazul – utilizați întotdeauna robinetul buteliei în acest sens.
• Asigurați-vă că apărătoarea sau capacul de protecție al robinetului este pus, dacă butelia este prevăzută cu o astfel de protecție.
• Nu transportați niciodată gaze toxice în   vehicule neventilate.

Asigurați o bună ventilație
• Utilizați un vehicul bine ventilat – ideal ar fi un camion-platformă sau un camion descoperit, sau un vehicul cu o zonă de gaze izolată etanș de compartimentul șoferului și cu ventilație către exterior.
• Se recomandă să nu folosiți autoturisme și autodube, dar, dacă totuși le folosiți, porniți ventilatorul și țineți geamurile parțial deschise pentru a asigura o bună ventilație.
• Nu lăsați niciodată butelii într-un vehicul neventilat.

Asigurați-vă că toate buteliile sunt bine fixate
• Asigurați-vă că buteliile sunt încărcate uniform și fixate suficient pentru a preveni deplasarea acestora în timpul virării, accelerării și frânării de siguranță.
• Asigurați-vă că vehiculul nu este supraîncărcat.
• Containerele cu lichide criogenice trebuie fixate în poziție verticală, ca și buteliile prevăzute cu dispozitive reductoare de presiune.

Încărcarea și descărcarea
• Pentru buteliile grele, folosiți mijloace mecanice sau cereți ajutor la încărcare și descărcare.
• Utilizați încălțăminte de protecție, mănuși și ochelari de protecție pentru a preveni vătămările.
• Descărcați vehiculul cât mai repede posibil.Nu depozitați niciodată gaze într-un vehicul neventilat - în special gaze inflamabile, deoarece chiar și cele mai mici scurgeri pot cauza acumulări, creând o atmosferă explozivă.
• Citiți eticheta pentru a înțelege pericolele prezentate de gazele pe care le manipulați.

Măsuri de urgență pentru scurgerile de gaze
Pentru toate gazele:
• Opriți vehiculul cât mai repede posibil, opriți motorul și ieșiți afară din vehicul.
• Când ieșiți din vehicul, lăsați ușa deschisă pentru a permite gazului să iasă afară.
• Stați la distanță de vehicul și încercați să țineți și restul persoanelor la distanță.
• Lăsați gazul să se elibereze în siguranță în atmosferă.
• Dacă suspectați că există o scurgere într-un vehicul parcat, nu vă urcați în el.

În plus, pentru:

Gaze inflamabile: 
• Reduceți la minimum posibilele surse de aprindere și nu fumați.
• Apelați serviciile de urgență – comunicați-le locul în care vă aflați, precum și numărul și tipul de butelii implicate.
• Dacă suspectați că există o scurgere într-un vehicul parcat, nu încercați să intrați în vehicul sau să activați închiderea din telecomandă.

2.  Transportul gheții carbonice în siguranță

Pericole pentru siguranță

Dioxidul de carbon poate genera o acumulare de gaz în vehicule 
• Gheața carbonică va genera dioxid de carbon în stare gazoasă și, într-un vehicul închis, poate duce la o atmosferă periculoasă, cauzând intoxicare și moarte prin asfixiere.
• Temperaturile ridicate și ventilația redusă din vehicul vor crește viteza de acumulare a dioxidului de carbon în stare gazoasă.

DGheața carbonică se poate deplasa în vehicule 
• Containerele sau pachetele de gheață carbonică pot cauza vătămări și daune, dacă se deplasează în timp ce vehiculul virează sau frânează.
• Orice container sau pachet de gheață carbonică nefixat constituie un pericol.

Gheața carbonică poate fi grea și dificil de manipulat 
• Containerele și pachetele de gheață carbonică cântăresc peste 25 kg și pot cântări chiar până la 200 kg.
• În timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare se pot produce vătămări din cauza căderii containerelor și pachetelor și din cauza unei manipulări manuale incorecte.
• Pericolele suplimentare care pot apărea ca urmare a supraîncărcării vehiculului sau a unei încărcături neechilibrate sunt capacitatea redusă de manevrare și de frânare a vehiculului.

Pericolele legate de presiunea și temperatura scăzută a gheții carbonice 
• Gheața carbonică are o temperatură foarte scăzută, -78 °C, iar în caz de contact cu pielea sau cu ochii va cauza degerături.
• Contactul materialelor plastice și a altor materiale dure cu gheața carbonică poate face ca acestea să devină casante și să se sfărâme.
• Dacă gheața carbonică este ținută într-un container etanș, presiunea va crește și poate atinge niveluri periculoase.

Pericolele prezentate de fiecare produs 
Labels show the hazards and weight from packages containing Dry Ice and are the only way to positively identify the contents of a container.

Reguli de transport
• Gheața   carbonică   nu   face   obiectul Regulamentului privind transportul ADR.
• În cazul în care transportați gheață carbonică în aeronave comerciale sau în alte mijloace de transport persoane, verificați dacă și cum se aplică Regulamentul de transport relevant în situația dumneavoastră.

Păstrarea siguranței

Preveniți acumulările de gaz 
• Reduceți la minimum timpul în care gheața carbonică se află în vehicul. Dioxidul de carbon se acumulează și poate atinge un nivel periculos în mai puțin de 20 de minute.
• Reduceți la minimum cantitatea de gheață carbonică transportată în vehicule neamenajate în acest sens („cu altă destinație”).
• Nu se recomandă transportul gheții carbonice în  automobile.
• Descărcați vehiculul cât mai repede posibil – nu  depozitați niciodată gheață carbonică într-un vehicul neventilat.

Asigurați-vă că toate containerele sunt bine fixate 
• Asigurați-vă că pachetele și containerele sunt încărcate uniform și fixate pentru a preveni deplasarea acestora în timpul virării, accelerării și frânării de siguranță.
• Asigurați-vă că vehiculul nu este supraîncărcat.

Încărcarea și descărcarea
• Pentru containerele grele, folosiți mijloace mecanice sau cereți ajutor la încărcare și descărcare.
• Purtați încălțăminte de protecție.
• Citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului și etichetele pentru a înțelege pericolele prezentate de substanța pe care o manipulați.

Evitați alte pericole legate de gheața carbonică 
• Purtați întotdeauna mănuși care oferă protecție termică atunci când manipulați gheață carbonică.
• Manipulați gheața carbonică într-un timp cât mai mic.
• Persoanele cu circulație periferică slabă nu trebuie să manipuleze gheață carbonică.
• Nu puneți niciodată gheața carbonică într-un container etanș, pentru a evita creșterea presiunii.


 Măsuri de urgență

Dacă nu vă simțiți bine sau suspectați că există o acumulare de dioxid de carbon:
• Opriți vehiculul cât mai repede posibil și ieșiți afară din vehicul.
• Aerisiți vehiculul  –  deschideți toate ușile.
• Dacă suspectați că există o acumulare de gaz într-un vehicul parcat, nu vă urcați în el.


Sunați la furnizorul gheții carbonice pentru mai multe sfaturi și o copie a Fișei de Date de Securitate.
 

Ai o întrebare legată de siguranță?