Refrigerenţii sunt o provocare. Noi avem soluţia.

Industria de refrigerare şi climatizare este supusă unor examinări minuţioase. Consumatorii şi organele legislative cer produse cu potenţial minim de încălzire globală (GWP). Noi vă putem ajuta să faceţi faţă acestei provocări.

A ţine pasul cu o legislaţie din ce în ce mai strictă poate constitui o mare provocare pentru utilizatorii de refrigerenţi. Cunoaşterea deplină a impactului produselor şi serviciilor dumneavoastră asupra mediului este esenţială. Acest impact este evaluat în două moduri:

1. Direct
Scăpările de gaze refrigerente în atmosferă pot cauza diminuarea stratului de ozon şi pot contribui la încălzirea globală.

2. Indirect
Sistemele de refrigerare şi de climatizare consumă energie, ceea ce generează emisii de CO2 şi contribuie la încălzirea globală.

Progresele industriale

În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat progrese substanţiale. Protocolul de la Montreal a reuşit să elimine cu succes substanţele care diminuau cel mai mult stratul de ozon (clorofluorocarburile - CFC) şi face progrese importante în restul domeniilor (cum sunt hidroclorofluorocarburile - HCFC). De asemenea, producătorii au dezvoltat refrigerenţi noi, mai ecologici, şi noi instalaţii pentru utilizarea acestor alternative.

De curând,noua legislaţie şi cererile din ce în ce mai pronunţate din partea consumatorilor forţează această industrie să reducă şi mai mult potenţialul GWP al sistemelor de refrigerare. Piaţa este în prezent martora apariţiei unor noi refrigerenţi, cu potenţial GWP mai redus (inclusiv hidrofluoroolefinele sau HFO şi refrigerenţii naturali) şi a unei concentrări mai mari asupra detectării scăpărilor asociate cu recuperarea efectivă şi distrugerea refrigerenţilor uzaţi. 

Îndrumare

Fie că sunteţi în domeniul climatizare, refrigerare comercială, răcire pentru procese industriale sau extragerea căldurii, noi vă putem ajuta să respectaţi reglementările privind protecţia mediului şi să vă îndepliniţi agenda privind durabilitatea. Vă puteţi baza pe cunoştinţele noastre vaste cu privire la această industrie şi pe expertiza noastră tehnică dovedită, pentru a înţelege un peisaj legislativ şi industrial din ce în ce mai complex.

Pe scurt, vă putem furniza toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a face alegerea corectă – pentru afacerea dumneavoastră, pentru mediul înconjurător şi pentru societate. Oferta noastră include:

    - Asistenţă pentru a înţelege legislaţia, impactul acesteia asupra dumneavoastră şi modalităţile de asigurare a conformităţii efective. Sunt incluse informaţiile despre diminuarea stratului de ozon, încălzirea globală, eliminarea treptată a CFC-urilor si legislaţia comunitară privind eliminarea treptată a HCFC-urilor.
    - O gamă largă de fluorocarburi si gaze refrigerente naturale inclusiv produse care nu diminuează stratul de ozon, având un potenţial GWP mai redus.
    - Informaţii cu privire la impactul asupra mediului şi beneficiile refrigerenţilor
    - Suport tehnic la identificarea celei mai bune soluţii refrigerente adecvate nevoilor dumneavoastră, inclusiv alternative în momentul retehnologizării unui sistem existent – informaţii înlocuire HCFC & informaţii înlocuire CFC
    - Servicii de recuperare, regenerare şi distrugere
    - Audituri de siguranţă în baza programului nostru de gestionare responsabilă a produselor pentru a vă asigura că puneţi în aplicare procesele corecte

Ai o întrebare legată de siguranță?