Stația de îmbuteliere Timișoara

1.     Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului - Linde Gaz Romania, Statia de imbuteliere Timisoara. Adresa: str. A. Imbroane Nr. 9, Timisoara, Timis.  

2.     Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente - Obiectivul Statia de imbuteliere Timisoara intra sub incidenta Legii 59 / 2016 si este in evidenta autoritatilor competente ISU, Garda de Mediu si APM.  

3.      Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului - Productia si imbutelierea de acetilena din carbid, imbutelierea de oxigen, dioxid de carbon, amestecuri de gaze, depozitare și ditribuție de gaze industriale.

4.     Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase .

Nr. crt.

Denumire comercială a subst. periculoase

Clasa de pericol

1

Oxigen lichefiat

Gaze oxidante

2

Oxigen gaz comprimat

Gaze oxidante

3

Hidrogen comprimat

Gaze inflamabile

4

Propan gaz

Gaze inflamabile

5

Protoxid de azot

Gaze oxidante

6

Amoniac

Gaz inflamabil, Toxicitate acută

7

Dioxid de sulf

Toxicitate acută

8

Metan

Gaze inflamabile

10

Etena

Gaz inflamabil, Toxicitate acută

11

Clor

Gaze oxidante, Toxicitate acută

12

Diferite amestecuri de gaze

Gaze oxidante, Gaze inflamabile

13

Acetilenă

Gaze inflamabile

14

Acetonă

Lichide inflamabile

15

Carbură de calciu

Substanță care în contact cu apa emite gaze inflamabile

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar, informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic 

PROCEDURI DE URGENŢĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SPECIFICE

A.     SCURGERI DE GAZE DIN INSTALAŢIE ŞI ÎMBOGĂŢIREA ATMOSFEREI

În cazul apariţiei unor scurgeri de gaze din instalaţie se produce îmbogăţirea atmosferei din zona respectivă, cu tipul de gaz care scapă, ceea ce poate conduce la apariţia unor riscuri specifice tipului de gaz, astfel:

  • Gaze inerte (azot şi gaze rare): Risc de asfixiere datorită lipsei de oxigen;
  • Dioxid de carbon: Risc de asfixiere datorită efectelor dăunătoare pe care dioxidul de carbon le are asupra organismului;
  • Oxigen: Risc ridicat de incendiu;
  • Protoxid de azot: Risc de incendiu şi de asfixiere;
  • Gaze inflamabile: Risc de incendiu şi explozie;
  • Gaze toxice: Risc de intoxicare.

Scurgerile de gaze pot fi detectate datorită zgomotului specific, miros, formarea de ceaţă sau de gheaţă pe instalaţie în local pe unde se produce scurgerea.

La semnalarea apariţiei unei scurgeri de gaz nejustificate, depistată datorită experienţei sau datorită unor măsurători ale concentraţiei de gaz în aer, apare şi întrebarea dacă în acel loc nu s-a produs îmbogăţirea atmosferei cu gazul respectiv.

În cazul îmbogăţirii atmosferei cu gaz

  • Părăsiţi / nu intraţi în zona respectivă.
  • Nu intraţi în zona respectivă decât după ce aveţi confirmarea că riscurile au fost eliminate (dacă este posibil prin măsurarea concentraţiei de gaz).
  • Preveniţi persoanele aflate în zonă să nu intre în norul de gaz.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 - Data ultimei vizite efectuate pe amplasament 19.11.2018.  
7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 - Informatii suplimentare se pot obtine de pe adresa www.linde-gas.ro sau office@linde-gas.com.