ASU Galați

1.     Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului - Linde Gaz Romania, Fabrica de separare aer Galati. Adresa: Str. Smardan, Nr. 1, Galati, Galati. 

2.     Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente - Obiectivul Fabrica de separare aer Galati intra sub incidenta Legii 59 / 2016 si este in evidenta autoritatilor competente ISU, Garda de Mediu si APM. 

3.      Principalele activităţi pe care le desfăşoară SC Linde Gaz România SRL, în punctul de lucru ASU Galați  – în incinta  LIBERTY GALAȚI SA, Soseaua Smârdan nr. 1, Galaţi sunt:

  • Fabricarea gazelor industriale;
  • Fabricarea preparatelor farmaceutice;
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
  • Depozitări;
  • Manipulări.

4.     Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase . - Amplasamentul nu detine substante periculoase care sa se incadreze in specificatiile prevazute in Partea 1 a Anexei 1 a Legii 59/2016. 

5.      Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar, informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic - Nu e cazul. 

6.       Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 - Data ultimei vizite efectuate pe amplasament 05.04.2019. Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare planificate și desfășurate în cadrul obiectivului. 

7.     Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 - Informatii suplimentare se pot obtine de pe adresa www.linde-gas.com sau office@linde-gas.com.