Fabrica de Acetilenă Galați

1.     Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului - Linde Gaz Romania, Fabrica de acetilena Galati. Adresa: str. Al. Moruzzi Nr. 132, Galati, Galati. 

2.     Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente - Obiectivul Fabrica de acetilena Galati intra sub incidenta Legii 59 / 2016 si este in evidenta autoritatilor competente ISU, Garda de Mediu si APM. 

3.     Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului - Productia si imbutelierea de acetilena din carbid, imbutelierea de oxigen, dioxid de carbon.  

4.     Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase . - Amplasamentul nu detine substante periculoase care sa se incadreze in specificatiile prevazute in Partea 1 a Anexei 1 a Legii 59/2016. 

5.     Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar, informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic - Nu e cazul. 

6.     Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 - Data ultimei vizite efectuate pe amplasament 13.11.2019. Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare a activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului. 

7.     Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 - Informatii suplimentare se pot obtine de pe adresa www.linde-gas.com sau office@linde-gas.com.